ar ve binutils

Binutils

Binutils paketindeki programların büyük çoğunluğu, BFD, yani Binary File Descriptor kütüphanesini kullanır. Bu kütüphane, alt-seviyede manipülasyonlar yapmayı sağlar. Yine, çoğu program opcodes kütüphanesini kullanır. Bu kütüphane, makine komutlarını assemble ve disassemble etmeyi sağlar.

Binutils paketindeki kütüphaneler:

lifeinbeta@lifeinbeta:/usr/lib/ldscripts$ locate libbfd
/usr/lib/libbfd-2.20.1-system.20100303.so
lifeinbeta@lifeinbeta:/usr/lib/ldscripts$ locate libopcodes
/usr/lib/libopcodes-2.20.1-system.20100303.so

ar

ar utility, binutils‘deki utility‘lerden biridir.
Binutils‘in içeriği için, Linux From Scratch – Contents of Binutils‘e bakılabilir.

ar, Arşiv Kütüphaneleri/Statik Kütüphaneler üzerinde oluşturma, değiştirme, içindekileri çıkarma(extract) işlemleri yapmak için kullanılır.

man ar 

Description:(Kısaltılmıştır) `ar`, `s` *modifier*'ı ile birlikte kullanıldığında,
oluşturulacak olan arşivde bulunacak olan *relocatable object module*'lerin içinde bulunan *symbol*'lere bir *index* tablosu oluşturur.

Bir Object File‘ın Symbol tablosu, bir programın sembolik tanımlamalarını ve referanslarını locate ve relocate etmek için gerekli olan bilgileri tutar.

Bu index tablosunu listelemek için nm -sya da nm --print-armap kullanılır. Eğer bir arşiv dosyasında bu tablo yoksa, sadece bu tabloyu eklemek için ar utility‘nin içindeki ranlib kullanılabilir.

Şimdi, ar ile ilgili anlattıklarımın uygulamasını yapalım.

Arşiv Dosyasının – Statik kütüphanenin oluşturulması

lifeinbeta@lifeinbeta:~/CSWORKS/C/soexample$ ar -qcv libdummy.a countdown.o factorial.o
a - countdown.o <- *Verbose* modda olduğumuz için,
a - factorial.o <- yapılan işlem hakkında bilgiler veriliyor.
lifeinbeta@lifeinbeta:~/CSWORKS/C/soexample$ ls <- libdummy.a gerçekten oluştu mu, görelim.
countdown.c factorial.c factorial.o main  main.o
countdown.o factorial.h libdummy.a  main.c

Arşivdeki Index Tablosunun Görülmesi

lifeinbeta@lifeinbeta:~/CSWORKS/C/soexample$ nm -s libdummy.a

Archive index: <- arşivdeki index table
countdown in countdown.o         <- countdown.o'nun içinde countdown fonksiyonu var.
__i686.get_pc_thunk.bx in countdown.o   <- bu fonksiyonun ne yaptığını daha sonra açıklayacağım.[TODO]
countdown_by_adding in countdown.o    <- countdown.o'nun içinde countdown_by_adding fonksiyonu var.
countdown_with_modulo in countdown.o   <- countdown.o'nun içinde countdown_with_modulo fonksiyonu var.
fact in factorial.o            <- factorial.o'nun içinde fact fonksiyonu var.
__i686.get_pc_thunk.bx in factorial.o   <- bu fonksiyonun ne yaptığını daha sonra açıklayacağım.[TODO]

countdown.o: <- Kütüphanedeki birinci parça, yani relocatable object module 1 <- aşağıda bu object modülündeki sembollere olan indexler gösteriliyor.
     U _GLOBAL_OFFSET_TABLE_  <- bir index entry ile GOT Tablosu belirtiliyor.
00000000 T __i686.get_pc_thunk.bx  <- bir index entry
00000000 T countdown        <- bir index entry ile countdown fonksiyonunu gösteren symbol belirtiliyor.
00000044 T countdown_by_adding   <- bir index entry ile countdown_by_adding fonksiyonunu gösteren symbol belirtiliyor.
0000008e T countdown_with_modulo  <- bir index entry ile countdown_with_modulo fonksiyonunu gösteren symbol belirtiliyor.
     U printf          <- bir index entry ile printf fonksiyonunu gösteren symbol beliriliyor.

factorial.o: <- Kütüphanedeki ikinci parça, relocatable object module 2
     U _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
00000000 T __i686.get_pc_thunk.bx
00000000 T fact

Yukarıda archive index table‘ı görüntüledik.

Index Table‘daki entry‘lerin object module‘ler içindeki symbol‘lere referans verdiğini söyledim. Peki, relocatable objecet file‘lardaki bu sembolleri görelim.

Relocatable Object Module/File‘lardaki Sembol Tablolarının Görülmesi

Bunun için objdump utility‘si, -t parametresi ile kullanılabilir.

lifeinbeta@lifeinbeta:~/CSWORKS/C/soexample$ objdump -t libdummy.a
In archive libdummy.a:

countdown.o:   file format elf32-i386

SYMBOL TABLE:
00000000 l  df *ABS* 00000000 countdown.c
00000000 l  d .text 00000000 .text
00000000 l  d .data 00000000 .data
00000000 l  d .bss  00000000 .bss
00000000 l  d .rodata  00000000 .rodata
00000000 l  d .text.__i686.get_pc_thunk.bx  00000000 .text.__i686.get_pc_thunk.bx
00000000 l  d .note.GNU-stack  00000000 .note.GNU-stack
00000000 l  d .comment  00000000 .comment
00000000 l  d .group 00000000 .group
00000000 g   F .text 00000044 countdown   <- bir sembol
00000000 g   F .text.__i686.get_pc_thunk.bx  00000000 .hidden __i686.get_pc_thunk.bx <- bir sembol
00000000     *UND* 00000000 _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ <- UND a dikkat!
00000000     *UND* 00000000 printf         <- UND a dikkat!
00000044 g   F .text 0000004a countdown_by_adding <- diğer bir sembol
0000008e g   F .text 00000054 countdown_with_modulo <- diğer bir sembol

factorial.o:   file format elf32-i386

SYMBOL TABLE:
00000000 l  df *ABS* 00000000 factorial.c
00000000 l  d .text 00000000 .text
00000000 l  d .data 00000000 .data
00000000 l  d .bss  00000000 .bss
00000000 l  d .text.__i686.get_pc_thunk.bx  00000000 .text.__i686.get_pc_thunk.bx
00000000 l  d .note.GNU-stack  00000000 .note.GNU-stack
00000000 l  d .comment  00000000 .comment
00000000 l  d .group 00000000 .group
00000000 g   F .text 00000035 fact <- bir sembol
00000000 g   F .text.__i686.get_pc_thunk.bx  00000000 .hidden __i686.get_pc_thunk.bx <- diğer bir sembol
00000000     *UND* 00000000 _GLOBAL_OFFSET_TABLE  <- UND'a dikkat!

Görüldüğü gibi, her relocatable object module‘ün bir sembol tablosu var.

Arşiv başlıklarının Görülmesi

Ayrıca, binutils‘deki diğer bir utility olan objdump‘ı -a parametresi ile kullanarak arşiv dosyasındaki relocatable object module‘lerin adları ve formatlarını görebiliriz.

lifeinbeta@lifeinbeta:~/CSWORKS/C/soexample$ objdump -a libdummy.a
In archive libdummy.a:

countdown.o:   file format elf32-i386
rw-r--r-- 1000/1000  1460 Jun 5 00:04 2011 countdown.o

factorial.o:   file format elf32-i386
rw-r--r-- 1000/1000  1028 Jun 5 00:04 2011 factorial.o

Yukarıdaki, -a parametresi, --archive-headers, Displays archive header information anlamındadır.

ar utility‘sinin açıklamasına devam edelim…

Aşağıda, Synopsis‘i kısaltarak yazdım.

SYNOPSIS: ar [-]p[mod] archive member...

Buradaki parametreler:

p: çalıştırılacak olan işlemi belirtir. Burada, bunun için q‘yu kullandım.

mod: Yapılacak olan işlem hakkındaki detaylar belirtilir. Burada, bunun için c ve v‘yi kullandık.

-c: Create, aşiv dosyasını oluşturur.

-v: Verbose, işlem yapılırken verbose modunda yapılmasını ister. Yani, yapılan işlemler hakkında özet bilgi gösterilir.

-q: Quick Append, beliritilen member‘ları yani dosyaları, arşive ekle demek içindir.

Advertisements

Leave a comment

Filed under C, disassembling, gcc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s